Het kabinet kan beginnen met de uitkoop van boeren- en andere bedrijven die veel stikstof uitstoten. De Europese Commissie heeft met de plannen ingestemd, laat zij weten.

De uitkoopregeling is een cruciaal onderdeel van de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal. De commissie moest de plannen goedkeuren, omdat de lucratieve regeling zou kunnen neerkomen op verboden staatssteun aan bedrijven.

Met de uitkoop wil Van der Wal de stikstofvervuiling in kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. Boeren en andere ondernemers die veel stikstof uitstoten, kunnen een bedrag krijgen dat ruim boven de marktwaarde van hun bedrijf ligt als zij stoppen.

Ze moeten dan wel beloven hun bedrijf niet elders voort te zetten, hebben het kabinet en de commissie afgesproken. Ook al riep die eis veel weerstand op. Kiezen boeren toch liever voor een verhuizing, dan vallen ze buiten deze regeling.

De Europese staatssteunregels laten toe dat de overheid geld steekt in het opdoeken van boerenbedrijven als dat de overgang naar milieu- en klimaatvriendelijk boeren dient, oordeelt de commissie. Dat is volgens haar bij de kabinetsplannen het geval. Ze helpen de klimaatdoelen van de zogeheten Green Deal dichterbij te brengen. Die voordelen wegen meer dan op tegen de mogelijke verstoring van concurrentie en handel in de EU, denkt het dagelijks bestuur van de unie.