Het is mogelijk om bij het Zeeuwse Borssele twee nieuwe kerncentrales te bouwen en de huidige kerncentrale langer open te houden. Het energiebedrijf EPZ bepleitte de bouw van de nieuwe centrales woensdag in de Tweede Kamer. “Wat daarvoor nodig is, is actieve ondersteuning van de overheid voor zo’n project”, vertelde EPZ-baas Carlo Wolters. Hij wil dat de overheid risico’s afdekt en geen nieuwe regels over kernenergie en de bouw van de centrales maakt.

Wolters sprak de Kamer bij over kernenergie, samen met andere belanghebbenden, experts en activisten. Volgens minister Eric Wiebes (Klimaat) kan kernenergie een optie zijn naast hernieuwbare energie (wind en zon). Zijn partij, de VVD, is voorstander van kerncentrales, maar kernenergie is geen onomstreden onderwerp in politiek Den Haag. Kerncentrales stoten geen koolstofdioxide uit (CO2, een van de belangrijkste broeikasgassen) en centrales produceren veel elektriciteit. Toch is de bouw van zo’n centrale duur en zijn er grote zorgen, voornamelijk over het radioactief afval en de milieu- en gezondheidsrisico’s van kerncentrales.

Volgens EPZ werkt de bouw van nieuwe kerncentrales alleen als deze “van een bestaand type zijn”, in plaats van het inzetten van nieuwe technologieën. “Kies een type kerncentrale dat zich ergens anders al bewezen heeft, dat al gebouwd is”, zegt Wolters. Daarnaast moeten er in Nederland niet te veel extra regels bijkomen, die zouden alleen maar in de weg staan. “En zeker niet de regels veranderen tijdens de bouw”, aldus Wolters. Volgens hem wordt het bovendien steeds goedkoper om zo’n centrale te bouwen.
Dat laatste is volgens PvdA’er William Moorlag juist reden om voorlopig geen extra kerncentrales te bouwen: hoe langer Nederland wacht, hoe goedkoper het wordt. Tegenstanders benadrukken behalve de risico’s ook de kosten die mogelijk bij de belastingbetaler terechtkomen.

De nieuwe centrales, die elk drie keer zoveel stroom kunnen leveren als de Borssele I, kosten 8 tot 10 miljard euro per stuk. De bouwtijd is ongeveer acht jaar, aldus EPZ. Het bedrijf wil de huidige centrale nog tien tot twintig jaar langer openhouden. De bedrijfsvergunning vervalt in 2033, maar dit zou volgens het bedrijf uit de Kernenergiewet moeten worden gehaald.