Het energieverbruik uit biomassa is vorig jaar met 10 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vooral doordat kolencentrales steeds meer biogas, biobenzine, groen huishoudelijk afval of houtproducten verstoken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is biomassa goed voor 6 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Het statistiekbureau benadrukt dat biomassa ook de grootste bron van hernieuwbare energie is met een aandeel van 54 procent. Wind is goed voor bijna een kwart van de hernieuwbare energie en zonne-energie heeft een aandeel van 14 procent.

Volgens het CBS is het gebruik van biomassa sinds 2016 sterk toegenomen, geholpen door onder andere subsidies en internationale afspraken. Doordat kolencentrales meer biomassa zijn gaan bijstoken, nam hier het verbruik van biomassa met 150 procent toe. Daarnaast leveren afvalverbrandingsinstallaties een belangrijke bijdrage.

Biomassa wordt vooral gebruikt om warmte te produceren. Dat gebeurt meestal door de verbranding van hout. Daarnaast wordt biomassa ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en voor het vervaardigen van biobrandstoffen.

Afgelopen zomer zetten Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en andere natuur– en milieuorganisaties een streep door afspraken met de energiesector over biomassa als bron van hernieuwbare energie. De aanleiding hiervoor was een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) naar de houtproductie in Estland, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Volgens onderzoekers wordt hout hier allesbehalve duurzaam geproduceerd en valt het niet uit te sluiten dat dit ook in Nederlandse kolencentrales en andere biomassacentrales wordt verbrand.

Het demissionaire kabinet besloot eerder al om geen nieuwe subsidies meer toe te kennen voor zulke “houtige biomassa”. Daarmee werd een wens ingelost van de Tweede Kamer, die de afgelopen jaren steeds kritischer is geworden over hoe duurzaam biomassa is.