Om het energienet te kunnen realiseren heeft de gemeente bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu vraag gedaan voor de experimenteerstatus.

Betaalbare, betrouwbare energievoorziening

Op Ameland wordt hard gewerkt aan de realisatie van een betaalbare, betrouwbare en CO2-neutrale energievoorziening. Samen met bewoners en het lokale bedrijfsleven hebben de  partners van het Convenant Duurzaam Ameland (gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe, Liander, NAM, Philips Lighting en TNO) al een fors aantal duurzame initiatieven gerealiseerd op weg naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eiland heeft onder andere een 6MW zonnepark gerealiseerd, huizen voorzien van brandstofcellen, hybride warmtepompen en duurzame en slimme LED-verlichtingssystemen geplaatst.

Burgerparticipatie

De gemeente nodigt haar burgers uit om mee te denken over het nut en de noodzaak voor een slim energienet, waar een slim energienet aan moet voel en wat de uitdagingen en kansen zijn en welke rol de burgers van Ameland bij de planvorming kunnen krijgen. Dinsdagavond 13 juni vindt deze avond plaats waar de gemeente en de convenantpartners aanwezig zijn.