Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2023 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van de emissie van fijnstof uit stallen.

Extra voorwaarden ionisatietechnieken

Halverwege 2022 was er een signaal dat mogelijk het risico op stalbrand toeneemt bij het gebruik van ionisatietechnieken met een hoogspanningsionisator (Kamerbrief 24 juni 2022). Hierdoor zijn in de systeembeschrijvingen van de ionisatietechnieken E 7.2, E 7.16 en E 7.17 extra voorwaarden opgenomen:

  • Het systeem moet ingebouwde vlamboogdetectie hebben.
  • Er moet een minimale veilige afstand zijn tussen het systeem (incl. bekabeling) en brandbare oppervlakten, zoals isolatiemateriaal.
  • Het systeem moet volgens de specificatie en frequentie van de leverancier worden schoongemaakt.
  • Na installatie van het systeem moet de vergunninghouder een opleveringsdocument hebben, waarin staat dat het systeem aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief van 18 oktober 2022 ‘Opvolging signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken’.

Eindnoot 5

Er is een aanpassing van de eindnoot bij het waterluchtwassysteem (E 7.3). Deze techniek kan nu gecombineerd worden met de additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag (E 6.3 en E 6.4). Dit was al mogelijk voor de andere luchtwassystemen op de fijnstoflijst.