Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân, het Hogeland en Bronckhorst zijn de eerste gemeenten die met BZK een Town Deal hebben ondertekend, een nieuwe vorm van kennisuitwisseling tussen gemeenten en het rijk.

Town Deals zijn samenwerkingsverbanden waarin deskundigen uit ministeries, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus op locatie bij gemeenten werken aan nieuwe oplossingen voor specifieke vraagstukken.

Kleine en middelgrote gemeenten staan voor grote uitdagingen, vaak in landelijk gebied. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening voor bevolkingsdaling en hindert een tekort aan woningen de groei. Tegelijkertijd bieden de kwaliteiten van deze gemeenten ook kansen. In deze gebieden is er vaak meer ruimte voor woningbouw en bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren.

In de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’ staan de kwaliteit van wonen en werken centraal. Deze Town Deal heeft een looptijd van één jaar. Hierna evalueren de betrokken partijen de samenwerking en resultaten. Op basis daarvan beslissen zij of ze de Town Deal in deze vorm doorzetten, uitbreiden of aanpassen.

Town Deals zijn ontwikkeld met de VNG, Platform 31 en de koepelorganisaties van middelgrote (M50), kleinere (K80) en plattelandsgemeenten (P10). Ze zijn een aanvulling op City Deals, waar grootstedelijke vraagstukken in stedelijke gebieden centraal staan.