Natuurmonumenten gaat in de eerste maanden van volgend jaar delen van het natuurgebied Wolfheze bij het gelijknamige Gelderse dorp afsluiten. Het zijn de eerste maatregelen die voortvloeien uit het besluit van de provincie om samen met gemeenten en terreinbeheerders de rust op de Veluwe te herstellen, zodat zeldzame dieren en planten kunnen overleven. Het plan heeft jarenlang tot veel ophef geleid, omdat inwoners en recreatiebedrijven bang waren dat de hele Veluwe op slot zou gaan.

De Veluwe is in het zogenoemde recreatiezoneringsplan van de provincie opgedeeld in stille en drukke delen. Langs de randen van het gebied van 88.000 hectare blijft alle ruimte voor recreëren en horeca. Maar sommige delen zijn alleen nog toegankelijk buiten het broedseizoen en er zijn ook stukken Veluwe die in de komende jaren helemaal op slot gaan.

Natuurgebied Wolfheze bestaat uit een van de oudste bossen van Nederland en is een heel populair wandelgebied. Er zijn allerlei sluippaadjes ontstaan. Maar het gebied is met name op de overgangen van heide naar bos erg kwetsbaar, aldus de natuurbeheerder. Er leven beschermde soorten zoals de zandhagedis, adder, hazelworm en veldleeuwerik.

Natuurmonumenten gaat een deel van de wandel- en sluippaden nu afsluiten. Sommige paden worden beplant en andere paden verdwijnen onder plaggen. Er worden boomstronken en takkenbossen op paden gelegd. De parkeerplaats aan de meest kwetsbare zuidrand van het gebied gaat dicht. Het werk moet klaar zijn voor het broedseizoen begint.