Het doel is voor een aantal vraagstukken in het gebied een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden.Het gaat onder meer om het verplaatsen van een manege, uitbreiding van een puinbreekbedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling.

Het gebied kent diverse functies op gebied van recreatie, bedrijvigheid  en natuur (Natura 2000 gebied). Elke belanghebbende heeft andere plannen met het gebied, zoals een uitbreiding van het puinbreekbedrijf en de gemeentewerf, het vernatten van de natuur, verplaatsing van de manege, het aanleggen van recreatieve fiets- en wandelroutes, het goed inpassen van (nieuwe en bestaande) bedrijvigheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Binnen bestaande normen en regelgeving blijken de plannen en maatschappelijke belangen niet verenigbaar.

Integrale aanpak gebiedsontwikkeling

Projectteams van de gemeente en provincie gaan met een expertteam van het ministerie aan de slag om oplossingen te zoeken voor deze gebiedsontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling is aangemerkt als proeftuin in het kader van het project ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.