Op 31 oktober heeft de Eerste Kamer in een interpellatiedebat de moti-Kluit aangenomen. Deze motie trekt de conclusie dat invoering van de Omgevingswet onverantwoord is vanwege de grote uitvoeringsproblemen in het DSO en het juridische stelsel. Om die reden vraagt de motie de regering om met de koepels van decentrale overheden in gesprek te gaan hierover en een terugkoppeling te geven.

Op 24 oktober had nog een mondeling overleg plaatsgevonden met minister de Jonge over de naderende inwerkingtreding. Ook daarin lieten veel senatoren weten veel signalen uit de uitvoeringspraktijk te krijgen die hun zorgen baarden.

Minister de Jonge is onwillig de motie uit te voeren. Hij benadrukt dat de Eerste Kamer in maart al heeft ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hij geeft aan dat de Eerste Kamer staatsrechtelijk zijn boekje te buiten gaat. Het is nog onbekend op welke manier de minister invulling gaat geven aan de motie en waar dit toe leidt.