Boeren in de gemeente Ede die willen stoppen of al gestopt zijn met hun agrarische bedrijf, kunnen vanaf april gebruikmaken van een regeling waarmee ze snel en makkelijk de bestemming van hun perceel kunnen wijzigen. De gemeente neemt vergunningen voor agrarische bedrijven die niet meer als zodanig functioneren uit de markt, zodat de regeling ook bijdraagt aan het verminderen van de stikstofuitstoot, aldus verantwoordelijk wethouder Jan Pieter van der Schans van Ede.

In de uitgestrekte Veluwse gemeente Ede zijn naar schatting van de gemeente zo’n zeshonderd percelen met een agrarische bestemming, die echter niet meer gebruikt worden voor het boerenbedrijf of waarvan bekend is dat de boeren binnenkort willen stoppen. Als op zo’n perceel geen boerenbedrijvigheid meer is, is dat formeel in strijd met het bestemmingsplan. Ede wil daar dit jaar een einde aan maken en heeft daarom de speciale regeling ontworpen. Ede, naast de Veluwe en in de Gelderse Vallei, ligt ook in een gebied waar aanzienlijke stikstofreductie nodig is.

Boeren kunnen hun agrarische bestemming omzetten naar wonen, wonen met een kleinschalig bedrijf, wonen met een kleine maatschappelijke functie zoals dagbesteding en wonen met kleinschalige recreatie. Volgens Van der Schans is uit gesprekken met boeren gebleken dat er veel behoefte is aan de mogelijkheid om naast wonen iets kleinschaligs op het erf te mogen doen. “We geven stoppende boeren hiermee nieuwe kansen”, zegt hij.

De kosten voor de eerste honderd boeren die zich aanmelden voor de regeling blijven beperkt tot 800 euro, aldus de gemeente. Normaal kost een procedure voor een bestemmingsplanwijziging tussen de 11.000 en 17.000 euro. De nieuwe regeling geldt niet voor hele grote boerenbedrijven. Die moeten de gewone procedure doorlopen.