De e-learning over luchtwassers heeft een nieuwe versie gekregen. Deze is geheel aangepast op de regels onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Met de e-learning over luchtwassers leren deelnemers over de werking van luchtwassers, de verschillende typen en de belangrijkste regels die gelden. Naast de nieuwe versie blijft ook de oude versie van de e-learning, gebaseerd op de huidige regels, nog even beschikbaar.

In 1 uur basiskennis

De e-learning is in eerste instantie bedoeld voor toezichthouders. Zij kunnen hiermee in 1 uur basiskennis opdoen over de werking van verschillende typen luchtwassers en de belangrijkste regels waarop bij het toezicht wordt gecontroleerd. De e-learning is ook toegankelijk voor veehouders.

De e-learning is te vinden op het leerportaal van het ministerie van I en W en is benaderbaar via de website van IPLO.