De besparing op de bouwleges hangt af van de manier van bouwen. Hoe duurzamer het bouwen hoe meer korting er kan worden verkregen op de bouwleges.

Klimaatneutraal 

Wethouder Joris Wijsmuller met de portefeuille Stadsontwikkeling, Wonen en Duurzaamheid vertelt dat Den Haag met deze maatregel hard werkt aan het verduurzamen van bestaande gebouwen en nieuwbouw. : “Dat moet ook want in 2040 willen we als stad klimaatneutraal zijn” aldus de wethouder. “Veel bedrijven zijn bereid om klimaatmaatregelen in hun plannen op te nemen, maar een steuntje in de rug helpt dat versnellen”. 

Hoe werkt het? 

De aanvrager benoemt de duurzame oplossingen die zijn verwerkt in het bouwplan in de aanvraag voor de vergunning. Voorbeelden zijn zonnepanelen, dubbel- of tripelglas, islolatie of een zonneboiler. Met deze gegevens komt er een duurzaamheidscore tot stand. Deze score zal worden omgezet in een GPR-score die is gekopppeld aan het binnen gemeenten en bouwwereld bekende GPR-beoordelingssysteem. De hoogte van de teruggaaf zal afhangen van de behaalde GPR-score. 

GPR maakt meetbaar

GPR is een digitaal instrument om de duurzaamheid van een gebouw te toetsen door middel van rapportcijfers voor de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Met dit insturment is duurzaam bouwen meetbaar.  Het cijfer 6 komt overeen met het geldende Bouwbesluitniveau.

2018

Deze ‘groene legesregeling’ is een gevolg van een motie van de gemeenteraad Den Haag. De stimuleringsmaatregel gaat in op 1 januari 2018 en is geldig tot 2019. Voor deze maatregel is 5 miljoen Euro beschikbaar gesteld.