Duitsland lijkt te willen meewerken aan gasboringen in de Noordzee net boven de Waddeneilanden. Minister van Economische Zaken Bernd Althusmann van de Duitse deelstaat Nedersaksen noemt die winning mogelijk na afspraken met gasbedrijf ONE-Dyas. Eerder was Duitsland nog tegenstander van gasboringen. De oorlog in Oekraïne en de Duitse wens om af te stappen van Russisch gas spelen bij de ommezwaai nadrukkelijk mee.

ONE-Dyas wil gas winnen in het gasveld N05-A. Dat ligt ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden Schiermonnikoog en Rottumerplaat en het Duitse eiland Borkum op de Nederlands-Duitse grens. Nederland gaf al eerder aan geen bezwaar te hebben tegen die winning. Althusmann is akkoord mits het gewonnen gas naar Duitsland gaat en er alleen op Duits grondgebied gas wordt gewonnen zolang daar vraag naar is.

Gaswinningsbedrijf ONE-Dyas is naar eigen zeggen het grootste Nederlandse gasproductiebedrijf dat niet in handen is van de overheid. Behalve in Nederland is het bedrijf ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en het West-Afrikaanse Gabon.

Topman Chris de Ruyter van Steveninck van ONE-Dyas stelt dat er de komende decennia nog gas nodig is en dat die beter van dichtbij dan ver weg kan worden gehaald. Het boorplatform op de Noordzee wordt daarbij aangedreven door stroom van een nabijgelegen windpark, zodat de winning van het gas vrijwel CO2-neutraal is.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog verzet zich tegen het plan van gasboringen boven de Waddeneilanden. “We hebben het over een gebied dat op de UNESCO-erfgoedlijst staat”, reageert ze. “Ik vrees niet alleen voor schade aan het milieu. Het is ook ouderwets en achterhaald om nu nog nieuwe gasvelden aan te boren. Laten we gaan kijken naar andere energiebronnen zoals windmolens, al moeten we daar ook zorgvuldig mee zijn.”