De hoeveelheid windenergie op land is afgelopen jaar opnieuw gegroeid, waardoor is voldaan aan een landelijke doelstelling. Eind vorig jaar was er volgens een jaarlijks onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 6045 megawatt aan windvermogen op land. Eigenlijk had er in 2020 al minimaal 6000 megawatt aan vermogen moeten zijn, maar dat doel uit het Energieakkoord van 2013 bleek onhaalbaar en werd uitgesteld.

De RVO waarschuwt wel over de vooruitzichten voor de komende jaren. De Raad van State oordeelde in 2021 dat er andere milieubeoordelingen nodig zijn voor de bouw van windturbines. “Door de onzekerheid over nieuwe normen en de consequenties hiervan zijn het afgelopen jaar nauwelijks nieuwe windprojecten vergund”, stelt de RVO. “Er zijn weinig nieuwe projecten in beeld, waardoor het aantal projecten in de pijplijn van windenergie op land nauwelijks toeneemt.” Dit jaar komt er naar verwachting wel nog 835 megawatt windenergie op land bij.

Het nieuwe doel, uit het Klimaatakkoord, is om in 2030 minimaal 35 terawattuur aan duurzame elektriciteit op te wekken met grootschalige zonne- en windenergieprojecten op land. Volgens de RVO staat het windvermogen van eind vorig jaar gelijk aan 17,9 terawattuur bij een gemiddeld windjaar.