De start van de derde en laatste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken wordt een maand opgeschoven. De Tweede Kamer heeft namelijk een motie aangenomen om eerst het bewonerstevredenheidsonderzoek af te wachten. Programma Aardgasvrije Wijken organiseert informatiebijeenkomsten voor gemeenten op 6 en 8 juli.

De motie van de Kamerleden Beckerman en Koerhuis roept de regering op om de derde selectieronde pas open te stellen nadat eind juni het onderzoek naar tevredenheid van bewoners in de huidige proeftuinen klaar is. Daarnaast vraagt de motie om alleen aanvragen te honoreren als ‘geborgd is dat de pilot voor alle bewoners betaalbaar is en kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid’. De conceptuitvraag van de derde ronde proeftuinen, wordt daarop aangescherpt.

Aanvragen tussen 1 juli en 1 november

De derde ronde proeftuinen gaat daarom naar verwachting rond 1 juli 2021 van start. Gemeenten kunnen dan een aanvraag voor een rijksbijdrage indienen tot 1 november 2021. Hiervoor is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.