In het Noord-Limburgse Arcen krijgen 38 bewoners een zelfsluitende waterkering in hun achtertuin. De waterkering komt alleen omhoog als het hoogwater is in de Maas. De zelfsluitende kering maakt deel uit van de noodzakelijke dijkversterking bij de Limburgse plaats, aldus waterschap Limburg.

Het was al bekend dat de Maasdijk bij Arcen verstevigd moest worden om hogere waterstanden in de toekomst te kunnen weerstaan. Tijdens de hoogwatergolf in juli van dit jaar bleek dat er honderden zandzakken nodig waren om de rivierdijk voor doorbreken te behoeden. De hoogwatergolf toonde in heel Limburg zestien zwakke plekken in de Maasdijken aan.

In Arcen grenzen 38 achtertuinen nu direct aan de rivieroever. De bewoners hebben een grote voorkeur voor de zelfsluitende waterkering, die bestaat uit glazen panelen die omhoog komen als het waterpeil in de Maas fors stijgt. Maar die oplossing is veel duurder dan een gewone, permanente kering die het uitzicht op de rivier weg zou nemen. De provincie Limburg en de gemeente Venlo, waar Arcen bij hoort, willen er extra geld in steken, als de bewoners zelf ook voor extra middelen zorgen. Ze starten onder meer een crowdfunding, aldus het waterschap.

De rivierdijk bij Arcen wordt niet alleen verstevigd, maar ook deels verlegd. Daardoor ontstaat meer ruimte voor waterberging bij hoge waterstanden en voor natuur. Het definitieve plan van aanpak moet in 2024 klaar zijn.