De VNG heeft voor gemeenten een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner ontwikkeld: de Dataviewer Energietransitie gebouwde omgeving (DEGO). Die helpt bij het opstellen van de transitievisie warmte en het uitvoeringsplan aardgasvrije wijken.

Transitievisie warmte en uitvoeringsplan aardgasvrije wijken

Iedere gemeente moet voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld, een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In het uitvoeringsplan aardgasvrije wijken beschrijft een gemeente de definitieve alternatieve energie-infrastructuur van een wijk of buurt en de einddatum wanneer deze van het aardgas afgaat.

DEGO helpt bij opstellen

DEGO helpt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen. In de dataverkenner zijn namelijk lokale data over eigenschappen van gebouwen, zoals bouwjaar, energielabel en WOZ-waarde, opgenomen. Ook bevat DEGO data over het gemiddelde energiegebruik (gas en elektra), het risico op energiearmoede en de mogelijkheid om de aardgasvrijtransitie te combineren met andere opgaven.

In DEGO ziet u op een digitale kaart allerlei gegevens van uw gemeente, die u met de viewer kunt verkennen. Ook kunt u de kaarten en de onderliggende gegevens downloaden voor gebruik in uw eigen systemen.

DEGO is aanvullend op de Leidraad en ontwikkeld op basis van gebruikersbehoeften. De VNG heeft hiervoor input gevraagd van gemeenten. De data in DEGO zijn onder meer afkomstig van het Kadaster en het CBS. Stap voor stap worden nieuwe data toegevoegd.

Meer informatie