Het programma van de Dag van de Omgevingswet bestaat dit jaar uit een plenair gedeelte waarin onder andere Ed Nijpels zal spreken en rond de 30 deelsessies. Ed Nijpels zal vooral ingaan op de Omgevingswet en de energietransitie. Daarnaast zullen ook de hoofdlijnen van het stelsel van de Omgevingwet plenair worden doorlopen. 

Deelsessies

De dag van de Omgevingswet gaat dit jaar, net als in de 5 vorige edities, aandacht besteden aan vele uiteenlopende onderwerpen binnen de Omgevingswet. De deelsessies omvatten onder andere de veelbesproken AMvB’s behorend bij de Omgevingswet, het omgevingsplan, diverse pilotprojecten en rechtsbescherming. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, het omgevingsplan en omgevingsveiligheid. 

Accent

Het accent van de dag zal liggen op voorbereidingen die gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het bedrijfsleven nemen op de Omgevingswet. 

Partners en Projectgroep 

De provincie Utrecht, Vereniging voor Milieurecht (VMR), Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), Vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland (VBWTN), Provero, Jong Leefomgeving, Platform31 en de Vereniging Stadswerk zullen met het de VVM samenwerken aan het programma. 

Voor de organisatie van de Dag van de Omgevingswet is vanuit de VVM sectie Milieurecht en Praktijk een projectgroep geformeerd. In deze projectgroep hebben Jos Dolstra (MWH Global, voorzitter projectgroep), Rachel Heijne (directeur VVM), Jerry de Rijke (De Rijke Omgeving), Tjeerd van der Meulen (StAB) en Enrico van Dijk (Van Dijk en Omgeving) zitting. 

Voor meer informatie: www.vvm.info/dagvandeomgevingswet