Verschillende projecten uit de onlangs gepubliceerde 21tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) spelen in op de schaarste op de woningmarkt. Zo regelt een nieuw Chw-project dat gemeenten in de regio Amsterdam meer sociale huurwoningen mogen toewijzen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeenten. Hierdoor kunnen meer mensen werken én wonen in dezelfde plaats. En kunnen starters en ouderen vaker blijven wonen in de eigen gemeente.

Verkorten leegstand

Ook andere experimenten uit de 21tranche dragen hun steentje bij aan oplossingen voor de krapte op de woningmarkt. Via een nieuw Chw-experiment kan de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld de duur van de leegstand in de stad verkorten. Voortaan kan een leegstaande woning binnen 5 in plaats van 9 maanden worden verhuurd voor een marktconforme prijs. Dat betekent dat er sneller meer woningen beschikbaar kunnen komen.

Sociale koopwoningen

Een ander Chw-experiment uit de 21 tranche zorgt ervoor dat verschillende gemeenten sociale koopwoningen met een hogere maximale verkoopprijs mogen bouwen. Deze prijs sluit aan bij de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Hierdoor kunnen meer betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen worden gebouwd.

Aan de slag met schone lucht

De 21 tranche bevat ook een experiment waarmee een aantal provincies toestemming kan geven voor het toepassen van innovatieve, emissiebeperkende stalsystemen. Met een ander experiment kunnen provincies oefenen met lokale maatregelen om geur, ammoniak en fijnstof terug te dringen en met veehouders te werken aan duurzame en innovatieve veehouderij. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Schone Lucht Akkoord.

Crisis- en herstelwet

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet. Dankzij de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de wet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo woonruimte creëren, of mogelijkheden voor duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Ieder half jaar kunnen via een wijziging van het Besluit uitvoering Chw – in zogeheten tranches – experimenten aan de Chw worden toegevoegd. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen bovendien snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan de bestaande experimenten.