De coronacrisis heeft vooralsnog weinig vat gehad op de bouwsector. Los van de eerste schok afgelopen voorjaar, is er geen verdere teruggang geweest, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport. Bij de offerteaanvragen en de orderintake was volgens de onderzoekers al sprake van herstel.

De bouwproductie daalde afgelopen jaar met 1,5 procent tot iets meer dan 75 miljard euro. Dat betekende de eerste krimp na zes jaren van groei. De krimp kwam vooral door problemen met vergunningen voorafgaand aan de crisis. Dit was weer een uitwas van de stikstofproblematiek. Alles bij elkaar daalde de nieuwbouw van woningen met 10 procent. De bouw van scholen, kantoren en andere niet woonbestemmingen liep met 5 procent terug.

Het EIB wijst verder op de sterke groei bij de verbouw van onder meer woningen en kantoren. Ook herstelwerkzaamheden werden veelvuldig uitgevoerd. Die tendens is volgens de onderzoekers niet gebruikelijk in crisistijd, omdat er dan doorgaans vaker voor wordt gekozen investeringen uit te stellen. Volgens het EIB hebben renovatiebedrijven juist geprofiteerd van de huidige situatie. Dat komt ook doordat veel consumenten geld overhielden omdat ze geen restaurants en musea konden bezoeken en ook vakanties niet konden doorgaan.

Verder was ook het beeld bij infrastructuur gunstiger dan verwacht. Ook hier speelde het goeddeels uitblijven van coronaeffecten een rol. Veel opdrachtgevers in sectoren als havens, telecom en energie zagen geen directe noodzaak in investeringen te snijden. Vooral in de energiesector was sprake van een toename van de uitgaven.

Het beeld op de arbeidsmarkt in de bouw is volgens het EIB afgelopen jaar geheel omgeslagen. Na vijf jaar van “krachtige groei” nam het totale arbeidsvolume in de bouw met 3000 arbeidsjaren af, oftewel 0,5 procent. Vooral flexibele arbeidskrachten zoals uitzendkrachten een zzp’ers waren daarvan de dupe. Verder nam het ziekteverzuim in de sector toe.

De vooruitzichten nu zijn beter dan het beeld dat afgelopen voorjaar door het EIB werd geschetst. In april repte het EIB over een daling van de bouwproductie met 15 procent in twee jaar tijd. Het instituut denkt nu dat de productie dit jaar 3,5 procent zal krimpen. In de periode 2022-2025 is tegelijkertijd een jaarlijkse toename van 4 procent mogelijk. Over vijf jaar zou het productievolume 9 miljard euro hoger moeten kunnen uitkomen in vergelijking met afgelopen jaar.