Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt via een verzamelbesluit wijzigingen van besluiten onder de Omgevingswet voor. U kunt op deze voorgestelde wijzigingen reageren.

Het gaat om wijzigingen in:
  • de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet,
  • het Asbest¬verwijderings¬besluit 2005,
  • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
  • het Besluit veiligheidsregio’s.

Inhoud

De inhoud van de wijziging gaat onder andere over:

  • wijzigingen luchtregelgeving,
  • monitoring en sanering van geluid,
  • toezicht op asbestverwijdering,
  • externe veiligheid (gifwolkaandachtsgebied).

Inspraakmogelijkheid

U kunt tot en met 4 maart 2024 via de internetconsultatie website reageren.