Onlangs is versie 2.0 uitgebracht van De Woonstandaard, die gemeenten, ontwikkelaars en corporaties helpt conceptueel te bouwen. Het ministerie van BZK, Aedes en de VNG stimuleren gezamenlijk de industriële en conceptuele woningbouw, om de productie te versnellen.

Veel ontwikkelaars en corporaties ontwikkelen, in samenspraak met de gemeente, hun woningen nog op een traditionele manier. En meestal doen zij dat ook nog ieder voor zich. Hier liggen kansen tot verbetering. Bij conceptueel bouwen is de woning in de basis al ontworpen (het woningconcept), maar bij de productie zijn er mogelijkheden om naar wens bepaalde onderdelen aan te passen (bijvoorbeeld de gevelbekleding).

Een van de acties op dit gebied is het programma De Bouwstroom van Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen, met als doel dat corporaties nieuwbouwprojecten niet langer zelf ontwikkelen, maar bestaande woningconcepten op de markt inkopen.

Binnen dit programma is De Woonstandaard ontwikkeld, die een basiskwaliteit van woningen omschrijft, in de vorm van Product-MarktCombinaties (PMC’s). De Woonstandaard is een hulpmiddel om vraag en aanbod in de woningbouw beter op elkaar af te stemmen. Het is basisgereedschap om meer sturing te geven op de vraag naar en het aanbod aan woningen.