De bakker, de fietsenmaker en andere kleine bedrijven moeten geholpen worden met de omslag naar duurzame energie.

Daarom willen de vier regeringspartijen dat er 100 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor onder meer zonne-energie.

Het geld moet specifiek naar het midden- en kleinbedrijf, dat met de huidige groene subsidies te vaak tussen wal en schip valt. Die subsidies komen te vaak terecht bij grote bedrijven, vinden de partijen. Ze willen dat het bedrag bovenop het extra geld komt dat het kabinet recent aankondigde om de klimaatdoelen te halen.

“Door het aantrekkelijker te maken voor kleinere ondernemers om te investeren in zonnepanelen, plukken ze er zelf ook sneller de vruchten van”, aldus CDA-Kamerlid Agnes Mulder, die dinsdag samen met VVD, D66 en ChristenUnie een voorstel doet om hier werk van te maken.

“Voor huizen zijn er al allerlei regelingen”, zegt D66-Kamerlid Matthijs Sienot. “Die moeten er ook voor bedrijven komen.”

Bedrijven worden verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, en de overheid hierover in te lichten. “Maar het is belangrijk dat een mkb-ondernemer dan óók de financiële mogelijkheid heeft om daarin te investeren”, zegt VVD’er Mark Harbers. Anders blijft die informatieplicht een “dode letter”.