De uitstoot van kooldioxide (CO2) in de Europese Unie zijn sinds 1990 vooral gedaald door toedoen van Europese burgers met een lager en gemiddeld inkomen. De CO2-uitstoot van de rijkste 10 procent van de Europeanen nam juist toe, zo stelt Oxfam Novib in een analyse.

Volgens Oxfam is de nieuwe EU-klimaatdoelstelling voor 2030 onhaalbaar als aan deze ongelijkheid geen einde wordt gemaakt. Deze doelstelling wordt later deze week tijdens de milieutop door EU-leiders besproken.

“Het is zaak dat de Europese ‘Green Deal’ de emissies van de rijkste groep aanpakt, terwijl het Europese burgers met een lager inkomen helpt om hun bijdrage te blijven leveren. Een ambitieuze emissiereductie doelstelling voor 2030, gekoppeld aan een eerlijke Europese Green Deal, zal Europa helpen om uit de coronacrisis te komen met een duurzamere en meer weerbare economie, die werkt voor iedereen,” zegt Madelon Meijer, klimaatexpert van Oxfam Novib.

Volgens de analyse was de rijkste 10 procent van de EU-burgers verantwoordelijk voor ruim een kwart van alle EU-CO2-uitstoot, evenveel als de wat de armste helft van de EU-bevolking samen uitstoot. De uitstoot van de armste helft van de Europeanen verminderde met bijna een kwart en die van de ‘middeninkomens’-burgers met 13 procent. De CO2-uitstoot van de rijkste 10 procent van de Europeanen steeg met 3 procent.

Om zeker te stellen dat de wereld niet meer dan anderhalve graad opwarmt, moet de CO2-voetafdruk van de rijkste groep Europeanen in 2030 tien keer kleiner zijn dan nu. Die van de rijkste 1 procent moet zelfs 30 keer minder worden dan nu. De CO2-uitstoot van de armste helft van de Europese bevolking moet worden gehalveerd, stelt Oxfam Novib.