Het Omgevingsloket ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Hebt u plannen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving? Dan kunt u via de Vergunningcheck controleren of u uw werkzaamheden mag uitvoeren. Ook kunt u direct een vergunning aanvragen, informatie aanleveren of een melding doen.

Sommige activiteiten of werkzaamheden staan niet in het Omgevingsloket. Een activiteit valt dan niet of niet volledig onder de Omgevingswet. Dit geldt bijvoorbeeld voor een horecavergunning, een evenementenvergunning en een KLIC-melding (verplichte melding bij het Kadaster) bij graven in de bodem. Ook kan er een uitzondering gelden. De 2 uitzonderingen zijn het aanvragen van een jachtakte of een valkeniersakte.

Op de nieuwe pagina Aanvragen voor Omgevingswet vindt u meer informatie. Of lees meer over het Omgevingsloket.