De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dat komt vooral door het hogere verbruik van aardgas, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door het koude weer werd er meer gestookt en ook de industrie gebruikte meer gas.

Het was niet alleen kouder maar ook minder zonnig. Daardoor had de landbouwsector meer elektriciteit nodig voor de verlichting van kassen. Die wordt voor een belangrijk deel opgewekt met aardgas.

In het tweede kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vorig jaar daalde de uitstoot nog fors door de coronacrisis.

De CO2-uitstoot van de Nederlandse economie was op jaarbasis 14 procent hoger en groeide daarmee harder dan het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp was in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 10 procent groter dan een jaar eerder.

Er was in het tweede kwartaal ook veel meer verkeer op de weg dan een jaar eerder. De uitstoot door autogebruik van huishoudens steeg op jaarbasis met 23 procent. Volgens het CBS lag de verkeersintensiteit in het tweede kwartaal van vorig jaar op een dieptepunt.