Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is benoemd tot speciaal klimaatgezant van het stedennetwerk voor de Verenigde Naties. Zij vertegenwoordigt in deze nevenfunctie de lokale overheden binnen het netwerk van de VN in aanloop naar en tijdens de klimaattop (COP27) in Sharm-el-Sheikh in november. De komende maanden gaat zij met ministers en burgemeesters over de hele wereld in gesprek om het belang van steden te benadrukken in de klimaatonderhandelingen. “Het is hard nodig dat steden goed worden betrokken bij het klimaatbeleid”, zegt Dijksma.

Steden hebben een belangrijke rol in de totstandkoming van nieuwe klimaatafspraken. “Steden staan in de klimaatcrisis aan de frontlinie. Het is daarom belangrijk dat zij een stem hebben bij internationale afspraken over het klimaat en financieel beter in staat moeten worden gesteld om te voldoen aan de uitvoering van klimaatbeleid. In mijn rol als speciaal gezant zet ik mij daarom in aanloop naar en tijdens de COP27 in voor een betere samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Alleen door steden een prominente plek te geven, kunnen wij de klimaatdoelen halen”, stelt de burgemeester van Utrecht.

Dijksma is volgens een persverklaring benoemd tot speciaal gezant omdat zij zich in haar carrière, vanuit verschillende functies en op verschillende bestuurslagen, heeft ingezet voor het klimaat. In 2015 werkte zij als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mee aan de totstandkoming van het klimaatakkoord van Parijs en heeft ze deze namens de gehele Europese Unie ondertekend. Nu zet zij zich als burgemeester van Utrecht op internationaal niveau in als vertegenwoordiger van lokale overheden op het gebied van klimaat.

Haar benoeming werd bekrachtigd tijdens het World Urban Forum in Katowice. Het betreft een nieuwe functie. De burgemeester denkt de VN-taken goed te kunnen combineren met haar werk in Utrecht. Veel werkzaamheden kan zij vanuit de Domstad uitvoeren. Alleen bij topoverleggen gaat zij ter plaatse. Bij de laatste klimaattop in Glasgow (COP26) was zij ook aanwezig om aandacht te vragen voor de positie van steden. Toen vertegenwoordigde zij al het “stedelijke geluid” in het algemeen en niet alleen Utrecht.