Voor alle gemeenten en waterschappen zijn de regels van de bruidsschat sinds vrijdag 4 december 2020 beschikbaar in de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Overheden kunnen nu de conceptversie van de juridische en toepasbare regels bekijken en hiermee oefenen. Naar verwachting komt de definitieve versie beschikbaar in het tweede kwartaal van 2021. Dit kan wanneer de laatste wetswijzigingen zijn verwerkt en is afhankelijk van de wetsplanningen.

Rijksregels naar gemeenten en waterschappen

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Dit heet ook wel de bruidsschat. Voor gemeenten zijn deze regels automatisch onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege. Voor waterschappen zijn de regels onderdeel van de waterschapsverordening. De regels voor zover deze nu bekend zijn, zijn op de oefenomgeving geladen.

Meer informatie over de bruidsschat vindt u op de website.

Juridische regels in het Omgevingsloket

De juridische regels van de bruidsschat zijn te bekijken in het Omgevingsloket via het onderdeel Regels op de kaart. Initiatiefnemers kunnen hier de juridische regels bekijken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van activiteiten binnen een gemeente, gebaseerd op een precieze locatie of gebied. De regels van de bruidsschat voor gemeenten staan in het omgevingsplan. Voor waterschappen staan deze regels in de waterschapsverordening.

Toepasbare regels in het Omgevingsloket

De toepasbare regels van de bruidsschat zijn te bekijken in het Omgevingsloket via de onderdelen Vergunningcheck en Aanvragen. Initiatiefnemers kunnen digitale formulieren invullen om een vergunningaanvraag in te dienen of te voldoen aan een informatieplicht. En voor enkele activiteiten kunnen zij nagaan of ze een vergunning moeten aanvragen, een melding moeten doen of dat er een informatieplicht is.

Activiteiten in de Registratie toepasbare regels

Alle activiteiten van de bruidsschat komen voor gemeenten en waterschappen ook beschikbaar in de zogeheten functionele structuur. Die is te bekijken in de Registratie toepasbare regels.

Oefenen tijdens deze fase

Gemeenten en waterschappen kunnen het volgende met de regels van de bruidsschat bij hun eigen organisatie:

  • juridische regels van de bruidsschat op de kaart bekijken
  • een vergunningaanvraag opstellen en indienen
  • toepasbare regels bekijken en ermee oefenen
  • een vergunningaanvraag ontvangen en behandelen, en controleren of de aanvraag goed is aangekomen in het eigen zaak- of vergunningensysteem

Dit kan alleen als de organisatie is aangesloten op het DSO.

Meer informatie over wat gemeenten en waterschappen met de bruidsschat kunnen doen, volgt binnenkort.