De provincie Noord-Brabant past de maatregelen voor de aanpak van stikstof aan. Dat blijkt uit het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie dat donderdagmiddag is gepresenteerd.
Het nieuwe college van gedeputeerden is een samenwerking van VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant. De vorige coalitie struikelde eerder dit jaar door de opstelling van het CDA in de stikstofdiscussie.
Uit het nieuwe akkoord, ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’, blijkt de coalitie met alle sectoren afspraken te willen maken over een “evenwichtige bijdrage die zij moeten leveren”. Daardoor komt de focus dus minder op landbouw te liggen. De verduurzaming van oude stalsystemen gaat door, maar de boeren die het betreft krijgen tijd tot 1 januari 2024. Dat is drie jaar langer dan eerder was bepaald.
Het nieuwe college van GS geeft in het akkoord aan vol in te zetten op de gebiedsgerichte aanpak, zodat er “ontwikkelruimte” blijft voor en tussen alle sectoren, zo wordt gesteld. “We romen geen extra stikstofruimte af als dat ten koste gaat van de ontwikkelkracht van Brabant.”
Opvallend in het bestuursakkoord is dat cultuur en sport niet apart deel uitmaken van een portefeuille van een van de gedeputeerden. Er komt een nieuw beleidskader Vrije Tijd, zo wordt in het akkoord gesteld.
Het beoogde nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat uit twee leden van de VVD, twee van het CDA, twee van het Forum voor Democratie en een van Lokaal Brabant. De installatie is tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 15 mei.