Projecten in de provincie Brabant die in de bouwfase een beetje stikstof uitstoten zonder dat dit een duidelijk effect heeft op de natuur, mogen toch van start. Dat heeft de provincie besloten. Brabant geeft op dit moment geen vergunningen af voor bouwprojecten als daarbij stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Onder voorwaarden kunnen sommige projecten nu toch doorgaan, zonder vergunning.

De provincie weet nog niet precies voor hoeveel projecten dit besluit gevolgen gaat hebben, laat een woordvoerder weten. Hij weet in elk geval van de bouw van een brug en een hotel die nu mogelijk door kunnen gaan.

Bouwprojecten mogen alsnog van start mits ze in de ‘gebruiksfase’, dus zodra ze af zijn, sowieso geen extra stikstofuitstoot veroorzaken. Zoiets als de aanleg van een nieuwe weg komt dus nog steeds niet in aanmerking. Projecten die als ze af zijn niet tot extra uitstoot leiden, mogen in de bouwfase ook maar een kleine stikstofuitstoot hebben. Die uitstoot mag bovendien geen “significante gevolgen” hebben voor Natura 2000-gebieden in de buurt. Een zogenoemde ecologische toets moet een en ander “voldoende gedegen” onderbouwen.

De provincie komt tot dit besluit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het project Porthos bij Rotterdam van afgelopen zomer. De raad oordeelde dat Porthos door mag gaan, omdat de stikstof die vrijkomt bij de bouw van dat CO2-opslagproject geen invloed van betekenis heeft op de nabijgelegen natuur. Eerder oordeelde de hoogste bestuursrechter juist nog dat een vrijstelling tijdens de bouwfase illegaal was. Het college van Gedeputeerde Staten liet zich adviseren over de gevolgen van de nieuwe uitspraak.

Volgens een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies, is over dit onderwerp “(nog) geen expliciete interprovinciale afspraak” gemaakt. Wel ziet het IPO dat provincies “over het algemeen minder terughoudend” zijn dan voor de Porthos-uitspraak van augustus, als het gaat om de toets “waarmee significante effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten zodat er geen vergunning nodig is”.