In de bouwsector wordt positief gereageerd op de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. “Snelheid van handelen is nu van het grootste belang”, reageert voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Het land heeft volgens hem al te lang “op slot gezeten” vanwege stikstof.

De brancheorganisatie onderschrijft dat het voor de korte termijn van cruciaal belang is dat een “vliegende start” wordt gemaakt met piekbelasters. Alleen dan zal de stikstofuitstoot snel dalen en kan de natuur zich herstellen en versterken, geeft Bouwend Nederland aan. Dan zou er ook weer ruimte ontstaan voor nieuwe bouw- en infraprojecten.

“De gesprekken over vrijwillige aankoop, verplaatsing en innovatieve oplossingen moeten zo snel mogelijk beginnen aan de keukentafels bij boeren en in de directiekamers van bedrijven door het hele land om zo voor betrokkenen binnen een jaar uitsluitsel te geven”, benadrukt Verhagen. Hij zegt zich te realiseren dat boerengezinnen en bedrijven nu voor moeilijke keuzes staan. Daarom zouden de gesprekken volgens hem “met compassie en een menselijk gezicht” moeten plaatsvinden.

Bouwend Nederland constateert verder dat de aanbevelingen van Remkes grotendeels in lijn zijn met de voorgestelde aanpak die de organisatie zelf samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO Nederland al eerder had geopperd. De branche zegt nu graag verder met het kabinet om tafel te gaan om te bespreken hoe Nederland zo snel mogelijk weer in beweging komt.