De bouw van een windpark met zestien windturbines bij Delfzijl mag doorgaan. De gemeente Eemsdelta heeft het bestemmingsplan voor die bouw op de juiste wijze aangepast, zo heeft de Raad van State woensdag bepaald. De provincie Groningen heeft ook terecht een omgevingsvergunning afgegeven. De normen die gemeente en provincie hebben bepaald voor geluidsbelasting, slagschaduw van de wieken en veiligheid van het windpark zijn volgens de rechters deugdelijk.

De hoogste bestuursrechter deed woensdag voor het eerst uitspraak in een zaak over regionale normen voor windmolenparken. Over de bouw van het park in Delfzijl is jarenlang geprocedeerd. In juni 2021 verwierp de Raad van State de nationale normen voor windparken. De regering moet nieuwe normen maken op grond van een arrest van het Europese Hof voor Justitie in Luxemburg. Maar in de tussentijd mogen overheden wel hun eigen actuele, deugdelijke normen vaststellen voor concrete windparken in hun eigen omgeving.

Eemsdelta en de provincie Groningen kregen van de hoogste bestuursrechter een half jaar de tijd om die normen te bepalen. Bezwaarmakers vonden die normen niet streng genoeg, maar de Raad van State oordeelt nu dat ze wel deugen. Voor de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Ook is een aanvaardbare afweging gemaakt tussen het aantal mensen dat last krijgt van het geluid van draaiende wieken en de energieopbrengst van het windpark, zegt de raad. Daarbij telt mee dat het gebied van het windpark al was aangewezen als concentratiegebied voor windenergie.

Er mag geen slagschaduw ontstaan op woningen, hebben Eemsdelta en Groningen bepaald. In de praktijk valt dat niet volledig te vermijden, maar blijft het beperkt tot hooguit twee uur per jaar. Daarvoor is geen apart voorschrift nodig, vindt de hoogste bestuursrechter. De Raad van State vindt het “niet aannemelijk” dat de gemeente en de provincie veiligheidsrisico’s hebben onderschat, zoals de bezwaarmakers vreesden.

De uitspraak over het windpark bij Delfzijl betekent ook dat windpark Karolinapolder bij het Brabantse Dinteloord door kan gaan. De Raad van State vindt de provinciale omgevingsvergunning voor dat windpark eveneens aanvaardbaar. De vier windturbines mogen dus gebouwd worden, aldus de raad woensdag.