Het doel om voor eind dit jaar 10.000 tijdelijke woningen te bouwen kan de prullenbak in. Tot nu toe werd amper een kwart daarvan gepland of gebouwd, blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij corporatiekoepel Aedes. Volgens Rob Haans van woningcorporatie de Alliantie komt de bouw moeilijk van de grond: “Het echt beschikbaar krijgen van locaties is nog altijd niet op orde.” Haans zit in de taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties die in september 2020 is opgericht met als doel om binnen twee jaar duizenden van deze flexwoningen te bouwen.

“Voor de locaties ben je mega afhankelijk van gemeenten. Je hebt te maken met de besliskracht en snelheid op gemeentelijk niveau.” Ook zorgen tijdelijke woningen voor weerstand bij omwonenden omdat hun uitzicht verloren gaat of de verkeersdrukte toeneemt. In sommige gevallen verzetten ze zich tegen de komst van bepaalde bewonersgroepen. Ondanks de vertraging merkt Haans wel dat steeds meer mensen en gemeenten urgentie geven aan de bouw van tijdelijke woningen.