De bouw kan de doelen van het kabinet om tot en met 2030 in totaal 900.000 nieuwe woningen te bouwen en 1,5 miljoen woningen te verduurzamen aan. De werkgelegenheid in de sector moet daarvoor jaarlijks met 1,8 procent groeien en de productiviteit met 1,6 procent, becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Die groeicijfers zijn weliswaar “stevig”, maar er zijn geen grote technologische doorbraken nodig om ze te behalen aldus het EIB.

Op korte termijn kunnen wel wat problemen ontstaan. Tot en met 2024 zijn 50.000 extra arbeidskrachten nodig om in dat jaar al 100.000 nieuwbouwwoningen te kunnen bouwen en tegelijkertijd hard aan de slag te gaan met verduurzaming. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat niet eenvoudig. Het EIB werpt dan ook de vraag op of het tempo waarin de bouw versnelt niet aangepast moet worden. Nu is er namelijk sprake van een grote sprong aan het begin van de plannen en dat is lastig waar te maken.

Verder is het makkelijker om aan de bouwopgave te voldoen als kritischer wordt gekeken waar gebouwd wordt, stelt het EIB. Nu ligt veel nadruk op bouw binnen de steden, wat complexer is en dus meer tijd kost dan op volledig nieuwe locaties. verder moet naar de stapeling van regelgeving worden gekeken die het versnellen van bouwplannen moeilijk maakt.