Het intrekken van vergunningen van boeren die te veel stikstof uitstoten is “schandalig”, zegt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland in een verklaring. Het ontnemen van vergunningen gaat volgens de organisatie nog veel verder dan het verplicht uitkopen van boeren, een plan dat vorige week naar buiten kwam. LTO vindt een voorstel dat het zelf in mei presenteerde beter dan de nu aangedragen opties.

Daarmee reageert de boerenorganisatie op een brief van landsadvocaat Hans Besselink aan het ministerie van Landbouw, die in handen is van het AD. Boeren die met hun bedrijven veel te veel stikstof uitstoten, zouden in de ogen van de Besselink per direct hun vergunning moeten kunnen kwijtraken. De advocaat van de Staat schrijft volgens de krant dat het vorige week bekend geworden plan van verplicht grond opkopen en onteigenen “niet tot een snel resultaat zal leiden”, “intrekking van vergunningen kan dat wél”.

LTO zegt samen met Nederlandse boeren er alles aan te doen om “deze schending van rechten” juridisch aan te vechten. “Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of richting het publiek, dan is het nu wel”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

De boerenorganisatie noemt de voorgestelde aanpak “volstrekt onnodig” en verwijst naar een samen met onder meer VNO-NCW, Bouwend Nederland en Natuurmonumenten opgesteld plan om stikstofuitstoot terug te dringen, dat in mei werd gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van dat plan bestaat uit een vergoedingsregeling voor boeren en andere grote uitstoters van stikstof die hun bedrijf vrijwillig willen stoppen of verplaatsen naar een andere locatie. Ook zouden er subsidies moeten komen voor boeren die willen innoveren.