Boeren willen hun uitstoot van broeikasgassen wel verminderen, maar ze scharen zich niet onvoorwaardelijk achter het Klimaatakkoord.

“We kunnen en gaan geen ongedekte cheques tekenen”, zegt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland.

De achterban van de brancheorganisatie is kritisch over de invulling die het kabinet geeft aan het akkoord. De boeren zeggen dat ze per maatregel gaan beoordelen “of en hoe de overheid en betrokken partijen onze inzet financieel en beleidsmatig ondersteunen”. Het vertrouwen van boeren en tuinders in de overheid heeft “een flinke knauw” gekregen door de stikstofproblematiek.

In het afgelopen zomer gepresenteerde Klimaatakkoord staan plannen die de overheid samen met tal van bedrijven, sectoren en maatschappelijke organisaties heeft gemaakt. Doel is om de Nederlandse bijdrage aan de opwarming van de aarde sterk te verminderen. De totale CO2-uitstoot moet in 2030 met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Van de LTO-achterban is zo’n 60 procent het eens met deze doelstellingen, aldus Calon.

“De Nederlandse land- en tuinbouwsector wil zijn verantwoordelijkheid nemen als het om het klimaat gaat”, zegt de voorzitter. “Maar als de stikstofcrisis een ding nogmaals duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat bestendig overheidsbeleid op inhoud, proces en financiële tegemoetkoming onontbeerlijk zijn.”

LTO schat de investeringen die nodig zijn om de klimaatambities tot 2030 waar te maken op zo’n 11 miljard euro. Het kabinet maakt de komende jaren bijna 1 miljard euro vrij om bij te dragen aan een ‘groenere’ landbouw. Maar er missen nog miljarden, zeggen de boeren. LTO-leden geven aan dat ze eerst hun bestaande investeringen moeten afschrijven, voordat ze van koers kunnen wijzigen.