Op dit moment meldt u bodemactiviteiten, zoals graven in de bodem en het toepassen van grond of baggerspecie, via het meldpunt bodemkwaliteit en de meldingsformulieren voor de Wet bodembescherming. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u hiervoor bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) terecht.

Welke bodemactiviteiten moet u melden? Welke termijnen gelden er? En zijn er uitzonderingen? De antwoorden op deze vragen staan nu op een nieuwe pagina Melden bodemactiviteiten via het DSO. In een tabel staan de activiteiten bij elkaar die zich vaak voordoen bij grondverzet. U vindt er ook verwijzingen naar pagina’s die per activiteit een volledig overzicht geven van de meld- en informatieplicht.

Verder leest u op deze pagina meer over onder andere:

  • wie moet melden
  • het melden van gecombineerde activiteiten
  • wanneer het overgangsrecht van toepassing is.