Een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld zonder dat een concreet eindbeeld bestaat, wordt ‘uitnodigingsplanologie’ genoemd. Bij uitnodigingsplanologie bevatten ruimtelijke plannen geen blauwdruk voor een gebied, maar een uitnodiging om met (innovatieve) oplossingen te komen die leiden tot een betere kwaliteit. Niet alleen de bestaande situatie en concrete initiatieven worden in een bestemmingsplan vastgelegd, maar er wordt ruimte geboden aan nieuwe (bouw)initiatieven waarin de inhoud nog niet bekend is. Het aantal regels wordt minder en de regels bevatten open normen.

Lees de blog van Tycho Lam & Katja Burgman-Linssen

Klik op bovenstaande afbeelding of op de link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?
De blog is slechts een korte samenvatting. Wilt u hierover meer weten over dit onderwerp? Volg dan de opleiding Actualiteiten Bestemmingsplannen. In één dag wordt alle essentiële jurisprudentie en wetgeving besproken door Tycho Lam. Voor juridisch specialisten die werken aan een planproces! Onder de Omgevingswet zouden omgevingsplannen flexibeler moeten worden. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Laat u overtuigen door Tycho Lam om daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten. Klik hier voor meer informatie over de opleiding.