Om de verduurzaming van woningen aan te jagen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken afspraken gemaakt met woonorganisaties. De komende tien jaar moeten 1,5 miljoen bestaande huizen flink duurzamer worden om de klimaatdoelen te halen en deze afspraken moeten daaraan bijdragen.

Met de nieuwe afspraken moeten mensen bewust worden gemaakt van de mogelijkheden om woningen duurzamer te maken. Bovendien moet het onderwerp verduurzaming een vast onderdeel van het koopproces worden en moeten huizenkopers en -eigenaren worden aangespoord om investeringen te doen, zoals het (collectief) installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

“Een enorme opgave die de bijdrage van een groot aantal partijen vraagt”, aldus de overeenkomst, die is ondertekend door brancheorganisaties, certificeringsregelingen en kwaliteitsregisters, en organisaties zoals Vereniging Eigen Huis. De ondertekenaars spreken af dat verduurzamen “een integraal onderdeel” moet zijn van het kopen en verkopen van een huis. Ze zullen voortaan verduurzaming met hun klanten bespreken en met elkaar zorgen dat hun adviezen “eenduidig” zijn.

Er zijn ook specifieke afspraken gemaakt. Zo komt er een digitaal platform met informatie over bijvoorbeeld energiebesparing en manieren waarop huizen duurzamer kunnen worden gemaakt. Het ministerie zal in de gaten blijven houden of er een goed financieringsaanbod is voor kopers en eigenaren om hun huis te verduurzamen, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Bovendien zal het regelen dat er “elke drie tot zes maanden” wordt overlegd over de afspraken.