Omwonenden van het toekomstige asielzoekerscentrum in Albergen (gemeente Tubbergen) kunnen vanaf woensdag het ontwerp inzien van de vergunning, die het college van burgemeester en wethouders daarvoor wil afgeven. Ze hebben zes weken de tijd om een zienswijze op dat ontwerpbesluit in te dienen. Het college verwacht in december of januari een definitieve vergunning klaar te hebben. Het azc zou dan medio maart volgend jaar de eerste bewoners kunnen ontvangen, schrijft de gemeente maandag in een nieuwsbrief aan de omwonenden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA kocht vorige zomer hotel ’t Elshuys in Albergen om daar een azc van te maken. Er stak een storm van protest op onder omwonenden, maar ook bij de gemeente, die zei overvallen te zijn door de aankoop. Uiteindelijk kwamen COA en de gemeente overeen dat er geen 300 maar 150 asielzoekers in Albergen ondergebracht gaan worden. Het is de bedoeling dat het azc tot 2032 in gebruik blijft. In 2027 is er een evaluatie. Als die positief uitvalt kan het COA voor de volgende vijf jaar een aanvullende vergunning aanvragen.

Tubbergen houdt er rekening mee dat het verlenen van de vergunning tot juridische procedures gaat leiden. De voorzieningenrechter zou daar in maart 2024 een uitspraak over kunnen doen. Als de vergunning in stand blijft kan het azc open, maar eventuele beroepsprocedures lopen dan nog door tot waarschijnlijk eind 2025, denkt Tubbergen. Het ontwerpbesluit voor de vergunning voor het azc ligt tot 10 oktober ter inzage.

De gemeente blijft tot de definitieve vergunning er is controleren of het COA geen werkzaamheden laat uitvoeren die vergunningplichtig zijn. Dat heeft al meermalen tot het stilleggen van bepaald werk geleid. Vorige week kreeg het COA een boete van 15.000 euro voor het weghalen van gevelplanken zonder vergunning. Als er nog eens zoiets gebeurt wil Tubbergen een boete van 30.000 euro opleggen.