Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is of de oprichting of uitbreiding van een veehouderij. De Afdeling heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat deze rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is.

Het gaat hier om een tussenuitspraak. De Afdeling wilde vanwege het maatschappelijke belang al uitspraak doen over de rekenafstand. Andere bezwaren zullen nog in een definitieve uitspraak worden beslecht.

De uitspraak betekent dat er voor de gebieden buiten de 25 km grens niet alsnog een stikstofberekening moet worden gemaakt voor het individuele project. De stikstofuitstoot buiten die grens maakt onderdeel uit van totale stikstofneerslag in Nederland en de overheid is verantwoordelijk daar maatregelen voor te nemen.

M.a.w.: het berekenen van de gevolgen van stikstof voor de natuur moet voor een afstand tot 25 km binnen een individueel project worden berekend. Gezien dat nu sinds 2021 is gedaan, zijn er geen effecten voor reeds afgeronde projecten als het gaat om deze stikstofberekeningen. Deze stikstofberekeningen die aan een passende beoordeling ten grondslag liggen, zijn dus in orde.