De VNG heeft een ‘Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in verband met de Omgevingswet.

De Handreiking Beheersverordening begraafplaatsen en omgevingsplan omvat een advies voor inhoudelijke aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen in samenhang met het op te stellen integrale omgevingsplan en helpt gemeenten gedurende de overgangstermijn van het omgevingsplan.

Vrijwel elke gemeente heeft een beheersverordening begraafplaatsen. De gemeentelijke beheersverordening begraafplaatsen omvat een aantal bepalingen die betrekking hebben op (een wijziging van) de fysieke leefomgeving. De handreiking concludeert dat die bepalingen vervallen uit de beheersverordening begraafplaatsen en in het omgevingsplan moeten worden opgenomen. Er zijn ook verordeningsbepalingen die naar het omgevingsplan mogen en waar gemeenten zelf een keuze voor verordening of omgevingsplan kunnen maken. Tevens identificeert de handreiking bepalingen in de model Beheersverordening begraafplaatsen die niet mogen worden opgenomen in het omgevingsplan.

De handreiking dient als inspiratiedocument voor gemeenten. Voor de VNG dient het document ter inspiratie bij het inhoudelijk aanpassen van de model Beheersverordening begraafplaatsen.