In het REV (Register Externe Veiligheid) worden gegevens over risico’s externe veiligheid (brand, explosie, gif) en de bron daarvan geregistreerd. Het bevoegd gezag (gemeente, provincie) moet gegevens aan het REV aanleveren per datum inwerkingtreding Omgevingswet (1 juli 2022).

Team REV (IenW), IPO, VNGH en ODNL werken actief samen in de begeleiding van invoering en vulling van het REV. Hoe dat zal gaan gebeuren wordt in deze eerste video over het REV uitgelegd door Vincent Aalbers, projectleider (interbestuurlijk) invoering (R)EV. De komende weken en maanden volgt meer gedetailleerd nieuws.