Bedrijven in heel Nederland voldoen niet aan strengere regels om luchtvervuiling tegen te gaan. Sinds dit jaar moet grootschalige opslag van veel stoffen die kunnen verwaaien, zoals zand en verbrandingsassen, in een gesloten ruimte plaatsvinden, in plaats van in de buitenlucht. Volgens onderzoeksprogramma Argos voelen honderden bedrijven, in elk geval in de metaal- en afvalbranche, zich overvallen door deze nieuwe regel.

De Vereniging Afvalbedrijven, waaronder veel bedrijven vallen die aan de nieuwe regel moeten voldoen, laat aan Argos weten dat nu blijkt dat de Omgevingswet mogelijk een veel grotere impact heeft op hun branche dan voorzien. “We gaan hierover met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg.”

Namens 700 bedrijven in de metaalschroot noemt de Metaal Recycling Federatie inpandige opslag een “onmogelijke eis”. Ze vragen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een uitzondering.