Eind augustus 2021 beginnen de basischecks van de planketen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Plansoftwareleveranciers, bevoegd gezagen, koepels, ingenieursbureaus en het programma Aan de slag met de Omgevingswet controleren dan samen of de keten werkt zoals gepland. Daarbij gebruiken ze realistische omgevingsdocumenten. Is een omgevingsdocument succesvol ingediend en toont het naar behoren in het DSO? Dan krijgt de softwareleverancier voor dat document een ‘groen vinkje’.

Nut van de basischecks

Een basischeck maakt duidelijk wat de plansoftware kan. Het is een praktische manier om de DSO-keten volledig werkend en transparant te maken. Door een realistisch omgevingsdocument in te dienen, wordt getest of dat proces werkt met de software van een bepaalde leverancier. En of het document op de juiste manier in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) terechtkomt. Zodra zich problemen voordoen in de keten, werken leveranciers en DSO direct samen toe naar een oplossing. De basischecks maken meteen duidelijk welke delen van de keten werken. Dat geeft bevoegd gezagen, omgevingsdiensten en ingenieursbureaus stabiliteit bij het oefenen. Bijvoorbeeld in de werkplaatsen.

Inhoud van de basischecks

Bij de basischecks staat de scope van het oefenen centraal. Dat betekent dat de tests zich richten op het scenario ‘intrekken en vervangen’ of op andere basismutaties. Voor elk type omgevingsdocument (bijvoorbeeld voor een omgevingsplan, omgevingsverordening of projectbesluit) voeren het softwarebedrijf en zijn klanten (bevoegd gezagen) een aantal testen uit met realistische inhoud. Komen er problemen in de keten aan het licht, dan lossen ze die meteen samen op.

Groen vinkje ter goedkeuring

Is een omgevingsdocument succesvol ingediend en toont het naar behoren in het DSO? Dan krijgt de leverancier voor dit omgevingsdocument een ‘groen vinkje’ in het overzicht. Ook krijgt de leverancier een badge uitgereikt. Het groene vinkje geeft aan dat de software zijn rol in de keten kan vervullen. Bevoegd gezagen weten nu dat ze met deze leverancier al functioneel kunnen aansluiten op de productieomgeving.

Aangezien er veel vrijheid is in de inrichting van omgevingsdocumenten, bestaat er geen standaardwerkwijze. Elk document kan dus zijn eigen invulling en opzet hebben. Daardoor blijft het noodzakelijk dat het bevoegd gezag zélf oefent en test.

Planning van de basischecks

De basischecks worden op dit moment voorbereid. Vanaf eind augustus 2021 vinden ze plaats. De check start bij de planvormingsketen en biedt daar inzicht per Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD). De overige ketens volgen. In september volgt een overzicht. Daarin staat welke leverancier welke TPOD  succesvol kan aanbieden voor het oefenen met het DSO-LV. Dan worden ook de eerste badges uitgereikt.

Op dinsdag 31 augustus 2021 krijgen geïnteresseerden tijdens de leveranciersdag meer informatie over de basischecks. Daarbij is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.