De provincie Utrecht gaat de met PFAS vervuilde grond op de voormalige vliegbasis Soesterberg schoonmaken om de plek geschikt te maken voor woningbouw. Het Rijk betaalt de schoonmaakoperatie van 23,5 miljoen euro. Het is de veroorzaker van de vervuiling, omdat Soesterberg een voormalig Defensieterrein is.

De verontreiniging kwam aan het licht in 2018 tijdens een bodemonderzoek ter voorbereiding op de woningbouw ter hoogte van een oude brandweerkazerne en een oefenlocatie voor de brandweer. De grond en het grondwater zijn hier deels vervuild met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu en al langer in verband worden gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

De stof zat in het blusmiddel waarmee de brandweer tussen 1983 en 2006 oefende op het voormalige Defensieterrein. Ook bij een voormalige tankplaats is in de bodem vervuild met PFAS. De provincie Utrecht maakt ook dit terrein schoon.

“Met deze sanering zorgen we dat mens en dier hier veilig kunnen wonen en leven. Ook als hier geen woonwijk zou worden gerealiseerd, moeten grond en grondwater worden gesaneerd”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Rob van Muilekom.

De schoonmaakoperatie begint vermoedelijk in 2026. “Om een zorgvuldige en voortvarende aanpak van de sanering te waarborgen, wordt eerst een saneringsplan opgesteld”, aldus de provincie.