Het stadsbestuur van Amsterdam wil de bouw van betaalbare woningen aanzwengelen door beleggers en projectontwikkelaars tijdelijk korting te geven op de grondprijs.

Het gaat om een tegemoetkoming van 10 procent op de grondprijs voor alle betaalbare woningen in transformatieprojecten, waarbij bestaande panden worden omgebouwd tot een woning. De korting gaat gelden wanneer er nieuwe afspraken worden gemaakt, meldt de gemeente in een persbericht. De korting gaat in op 1 februari en duurt een jaar.

Een steeds groter deel van de nieuwbouw in de stad komt voort uit het transformeren van bestaande gebouwen, omdat er steeds minder lege bouwgrond is. “In sommige gevallen is het bij transformatie lastig om het project rond te krijgen, bijvoorbeeld vanwege de hoge bouwkosten of de waarde van het bestaande pand”, aldus de gemeente.

Om te voorkomen dat projecten hierdoor vertraging oplopen of helemaal niet doorgaan, wordt de tijdelijke korting ingesteld. Het gaat om projecten met minimaal vijf betaalbare woningen.

De tijdelijke regeling komt er na gesprekken met de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN en projectontwikkelaarsvereniging NEPROM. “Met deze tijdelijke financiële regeling stimuleren we de bouw van extra sociale huurwoningen en middeldure huur en middeldure koopwoningen: woningen waar de Amsterdammers grote behoefte aan hebben”, zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Bouwen en Wonen).

Verder gaat Amsterdam het komende jaar experimenteren bij drie tenders met het verrekenen van de kosten voor duurzame plannen, zoals groene daken, circulaire bouw of energieneutrale woningen. “Dat kan oplopen tot een bedrag van maximaal 10 procent van de grondprijs voor de betaalbare woningen. Welke ambities precies meetellen wordt de komende tijd uitgewerkt.”

Particuliere beleggers in de woningmarkt pleiten al langer voor lagere grondprijzen. Beleggers verenigd in Vastgoed Belang meldden vorig jaar in mei dat er voor de aanpak van het woningtekort meer regie nodig is van het Rijk. Onder meer lagere grondprijzen en regelgeving die beter aansluit bij de behoefte van investeerders zouden daarbij moeten helpen.