Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen zegt dat topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu integriteitsregels hebben geschonden bij het besluit tot de omstreden granulietstort in ontzandingsplas Over de Maas. Van Eijbergen zegt dat tegen televisieprogramma Zembla, na onderzoek van Zembla.

“In dit dossier wordt op alle niveaus niet de waarheid gesproken”, aldus Van Eijbergen. Hij doet zijn uitspraken op basis van ruim 1500 documenten die Zembla heeft gekregen na een een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). “Dat vind ik schokkend. Dit schendt alle integriteitsregels die je kunt bedenken. Dat zou in Wit-Rusland kunnen gebeuren, maar dit verwacht je niet in Nederland.”

Van Eijbergen doelt onder meer op oud-minister Halbe Zijlstra die vanuit zijn nieuwe functie bij VolkerWessels de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michelle Blom onder druk zette om het storten van granuliet toe te staan. Zijlstra zegt zelf dat hij alleen mensen met elkaar in contact heeft gebracht en nooit iemand onder druk heeft gezet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt tegen Zembla dat Zijlstra het besluit om de storting toe te staan alleen heeft bespoedigd, maar daar geen invloed op heeft uitgeoefend.

Granuliet is een afvalproduct dat vrijkomt bij de bewerking van stenen voor het maken van asfalt. De bedrijven Bontrup en VolkerWessels storten sinds vorig jaar granuliet in het water. Volgens deskundigen en tegenstanders zit in granuliet een kankerverwekkende stof die vrijkomt als het in aanraking komt met water.