Welke regels gelden er rond een Natura 2000-gebied? Wat te doen met invasieve exoten? Of waar moet je aan voldoen bij het kappen of (her)beplanten van bossen? Allemaal vragen waarop de Omgevingswet ook antwoord geeft. Onlangs ging een nieuw gedeelte van de IPLO-website live waarin de regels voor natuuractiviteiten onder de Omgevingswet worden uitgelegd.

Het gaat om de regels die staan beschreven in hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De ‘natuuractiviteiten’ van het Bal dus. Het doel van de regels is onder meer het beschermen van plant- en diersoorten en gebieden. Als activiteiten gevolgen hebben voor dieren en planten in het wild, dan staan de regels om de soorten te beschermen in het Bal.

Natura 2000

Een voorbeeld: in het hoofdstuk staan regels voor activiteiten die nadelig kunnen zijn voor Natura 2000-gebieden. Een Natura 2000-gebied is een beschermd natuurgebied van Europees belang. Wanneer er activiteiten worden gestart die mogelijk nadelig zijn voor het Natura 2000-gebied of de populatie planten en dieren in het gebied, dan gelden er bepaalde regels.

Maar ook bijvoorbeeld rondom de jacht gelden vaste regels. Ook deze staan beschreven in hoofdstuk 11 van het Bal en op de nieuwe informatiepagina’s.

Daarnaast is o.a. de regelgeving te vinden omtrent het bezit, verhandelen, vervoeren, invoeren en uitvoeren van beschermde planten en dieren. Hierop zijn nationale en internationale regels van toepassing. Alle thema’s en regels zijn te vinden op de pagina’s over natuuractiviteiten.