Revolutionaire aanpak

Om dat te realiseren is onder meer een ‘revolutionaire aanpak van de bouwsector nodig. Dat zei Bernard Wientjes dinsdag bij de overhandiging van De Bouwagenda aan het demissionaire kabinet. In de nabije toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien. Om daarin een slag te maken moeten onder meer regels voor bedrijven worden versoepeld, zo zei Wientjes, die voorzitter is van de denktank die De Bouwagenda heeft opgesteld. Om de plannen te realiseren is volgens de denktank de komende vier jaar jaarlijks 2 miljard euro extra nodig. Daarmee zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs echter nog niet worden gehaald. 

Duurzaamheidsdoelstelling

Om de duurzaamheidsdoelstelling te halen worden om te beginnen 100.000 woningen per jaar aangepakt. Verder moet er een plan van aanpak komen om tegen 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen. Ook op het gebied van infrastructuur zoals tunnels, bruggen, sluizen, riolen, wegen en energienetwerken ligt er volgens de agenda een behoorlijke berg werk. Al dat werk bij elkaar levert volgens Wientjes de komende jaren 50.000 extra banen op.

Aanbesteding op de schop

Innovaties en professionalisering van de bouwsector zijn noodzakelijk om de bouwplannen te realiseren en de kosten in de hand te houden, aldus de denktank. Daarbij moeten ook de aanbestedingsprocedures op de schop worden genomen en moet worden geïnvesteerd in mensen. De denktank zal de plannen uit De Bouwagenda de komende tijd verder uitwerken.